September 1944 is de bewonerscommissie van het jaar

Wie loopt voorop in participerend Nederland? Die vraag stond centraal tijdens de verkiezing van de bewonerscommissie van het jaar van De Nieuwe Wind, een bureau dat huurders ondersteunt. Dinsdag 21 november nam bewonerscommissie September 1944 de bokaal in ontvangst uit handen van jurylid Gabriëlle van Veen van het Ministerie van BZK.

De Woningwet geeft huurdersorganisaties meer verantwoordelijkheid en rechten. ‘Dat betekent ook dat er meer van bewonerscommissies wordt verwacht. Zij zijn immers de ogen en oren van de huurdersorganisaties en kunnen waardevolle input leveren’, zegt Van Veen.

Zichtbaarheid vergroten

Met deze eerste verkiezing van de beste bewonerscommissie wil De Nieuwe Wind de zichtbaarheid en participatie van bewonerscommissies vergroten. Het Ministerie van BZK leverde een bijdrage in de kosten in de vorm van subsidie. De jury ontving 14 inzendingen uit alle delen van het land.

Tijdens de finale op 21 november streden BC3 uit Arnhem, September 1944 uit Heerlen en Zephyr uit Almere om de felbegeerde titel. De jury voelde de bewonerscommissies flink aan de tand tijdens de podiumgesprekken. De inzendingen werden beoordeeld op de relatie en de interactie tussen huurders en achterban. Andere criteria waren vernieuwend denken en doen en het delen van informatie met huurders, huurdersorganisatie en corporatie.

Van Veen: ‘Het was een moeilijke keuze. De doorslag om September 1944 uit te roepen als winnaar, was de manier waarop deze bewonerscommissie verbindingen legt. September 1944 heeft een goed oog voor de belangen van zowel bewoners als huurdersorganisatie. Ze geven onder meer een eigen magazine uit. Daarnaast hebben ze veel aandacht voor de veiligheid in het wooncomplex.’