Interne governance

De Woningwet 2015 stelt regels aan de governance en het interne toezicht van woningcorporaties.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

De bestuurder(s) en commissarissen zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de woningcorporatie en dienen zich te richten op het belang van een woningcorporatie, daarnaast geldt de raad van commissarissen dat hij zich tevens richt naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden.

Toets

Voor leden van het bestuur en van de raad van commissarissen van de woningcorporatie geldt een 'geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets'. Ook zijn de benoemingsprocedure, de bevoegdheden en onverenigbaarheden van de functievervulling voor bestuurders en leden van de raad van commissarissen omschreven. Verder zijn er regels voor de financiële verantwoording van woningcorporaties. Het extern toezicht wordt namens de minister uitgeoefend door de Autoriteit woningcorporaties.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: