Onverenigbaarheden

Bestuurders en commissarissen van een woningcorporatie dienen hun werkzaamheden zonder (schijn van) belangenverstrengeling te vervullen. Dat betekent ook dat bepaalde (neven-)functies niet uitgevoerd kunnen worden voorafgaand of gelijktijdig met het zijn van bestuurder of commissaris van een woningcorporatie, omdat deze daarmee onverenigbaar zijn.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: