Directe woonomgeving

Woningcorporaties mogen investeren in de woonomgeving, op voorwaarde dat deze woonomgeving zich bevindt in directe nabijheid van de woningen die ze bezitten en de investeringen ten goede komen aan de huurders. Zo mogen ze het eigen groen rondom hun complexen onderhouden. Ook mogen huurders initiatieven van bewoners ondersteunen, gerelateerd aan hun bezit. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte ligt bij de gemeente.