Gemengd wonen in Utrecht: 'Blij om iets voor een ander te doen'

In Utrecht leven mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen, statushouders en reguliere huurders samen in wooncomplexen. Deze bijzondere woonvormen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de corporaties en Stichting De Tussenvoorziening, een organisatie voor maatschappelijke opvang. Iedereen mag er wonen, op voorwaarde dat elke huurder een bijdrage levert aan een prettige leefomgeving. Dat gaat prima, maar niet vanzelf. Kay Neven, manager Wonen en Begeleiding van De Tussenvoorziening, vertelt wat daarvoor nodig is.

Portretfoto van geïnterviewde
Kay Neven, manager Wonen en Begeleiding van De Tussenvoorziening

De klassieke procedure voor huisvesting van dakloze mensen is dat ze na een verblijf in een opvangvoorziening terechtkomen in een groepswoning. 'Denk aan een pand met tien slaapkamers, waar je het moet zien te rooien. In de groepsopvang leer je op eigen benen te staan en je plek te vinden in de maatschappij. Daarna wordt je aangemeld bij de corporatie voor definitieve huisvesting. Dit is lang niet voor iedereen de ideale route. Want voordat je als ex-dakloze dan een eigen woning hebt, ben je vaak meermaals verhuisd. En als je nog geen eigen plek hebt, ben je niet geneigd te investeren in je buren en je buurt. Daarom zijn we blij met het concept van gemengd zelfstandig wonen, waarmee we nu dertien jaar ervaring hebben.’

Afspraken over bijdrage

De sociale omgang wordt vooral onderling - in het wooncomplex - geregeld. Reguliere huurders, statushouders en ex-daklozen zijn zelf verantwoordelijk voor een fijn woon- en leefklimaat.

‘Dat betekent niet dat we zeggen: "Ga maar bij elkaar zitten en maak er wat moois van." Wij voeren ballotage-gesprekken met alle huurders. Daarin vertellen we ook dat er een bijdrage wordt verwacht aan een prettig woon- en leefklimaat. Dat kan van alles zijn. Zo kun je je eigen kennis inzetten voor een medebewoner. Als financieel maatje bijvoorbeeld. Of meedoen aan een commissie die activiteiten organiseert, helpen met schoonmaken. Het is belangrijk om afspraken te maken over deze bijdragen. Wij organiseren dat.

Daarnaast hebben we afspraken voor de dagelijkse omgang. Binnen een maand ken je iedereen bij naam. Je groet elkaar als je elkaar tegenkomt en je kijkt elkaar aan. In een aantal complexen is het bouwproces hierop afgestemd. Er is 1 centrale in- en uitgang en er is 1 lift. Zo kom je elkaar vaak tegen.'

Geen wachtttijd

In ruil voor hun inzet, is er geen wachttijd voor reguliere huurders. De afspraken over het leveren van een bijdrage aan het begin zijn een goede basis. Maar je moet elkaar als organisaties wel blijven vasthouden, stelt Neven. ‘Daarom is er een maandelijks afstemmingsoverleg tussen de voorzitter en een aantal leden van de woonvereniging, de begeleider van De Tussenvoorziening en de sociaal beheerder van de corporatie. En de woonvereniging neemt ook deel aan de ballotage-gesprekken. Bewoners kiezen medebewoners.'

Veel animo

Onlangs is een onderzoek afgerond naar ervaringen van huurders. Alle huurders zijn enthousiast. Vooral het persoonlijke samenleven scoort hoog. De huurders zijn blij dat ze uit de anonimiteit zijn. Vanwege de goede resultaten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn de corporaties ook tevreden over deze woonvormen. Leegstaande gebouwen kunnen vaak worden getransformeerd tot geschikte woonruimten. 'Zo was het Majella-gebouw aanvankelijk bestemd voor sloop/nieuwbouw. Daar was echter onvoldoende geld voor. Toen er werd besloten om de appartementen voor de komende 15 jaar te renoveren, ontstonden ineens prachtige kansen voor een gemengd wonen project. Voor mensen uit de maatschappelijke opvang is het belangrijk dat de woonomgeving betaalbaar en overzichtelijk is. Het Majella-gebouw is hier prima voor geschikt.'

Majella Wonen wint innovatieprijs

Majella Wonen heeft onlangs de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Het project is bekroond als het meest innovatieve project rondom het thema wonen & zorg.

i-Opener is een prijsvraag voor innovatieve projecten van coirporaties. Het is een initiatief van Aedes en KWH. Volgens de vakjury is Majella Wonen een inspirerend project, waarin de verschillende groepen bewoners een community vormen. Zo draagt Majella Wonen bij aan de inclusieve samenleving.