Lokale driehoek

De gemeente, de huurdersorganisatie en woningcorporatie vormen gezamenlijk de lokale driehoek. De samenwerking tussen deze partijen is een bouwsteen om tot goede volkshuisvestelijke prestaties te komen op lokaal (of regionaal) niveau. Een nuttig instrument hiervoor zijn de prestatieafspraken. Op Regelgeving prestatieafspraken vindt u meer informatie over dit instrument en kunt u zich laten inspireren over het gebruik ervan.