Vernieuwde inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

De inspiratiegids is vernieuwd! In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De gids is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden, met concrete teksten rondom afspraken en nieuwe ‘lessons learned’ van succesvolle afspraken. Een must-read voor iedereen bij de gemeente, de verhuurder of de huurdersorganisatie die aan de slag wil met woonvisies en prestatieafspraken!

De Woningwet 2015 maakt het huurders, verhuurders en gemeenten mogelijk om op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de volkshuisvestingsdoelstellingen voor de komende jaren. Dit kunnen afspraken zijn over een breed terrein. Op deze site vindt u de handleiding voor het proces rond deze afspraken. Ter ondersteuning van de inhoud van en mogelijkheden voor de afspraken op het terrein van duurzaamheid en energiebesparing is er nu de aangepaste Inspiratiegids. Aedes, VNG, Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de handen ineen geslagen en deze gids samen opgesteld.

In de Inspiratiegids vindt u alles op het gebied van:
•    Slim samenwerken: Hoe pak je het proces van samenwerken rond dit thema aan?
•    Slim financieren: Slimme financieringsvormen maken het steeds aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Ook in de sociale huursector.
•    Slimme techniek: Investeren in slimme techniek maakt grootschalige verduurzaming van de woningvoorraad mogelijk.
•    Slim aanbod: Slim aanbod speelt in op de behoeften van huurders, verbetert het wooncomfort en is financieel interessant.
•    Slim gedrag: Energiebewust leven leidt tot energiebesparingen en lagere woonlasten.