Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de maximale huursomstijging (gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties vastgesteld op inflatieniveau. De maximale huursomstijging voor woningcorporaties wordt daarbij op een andere wijze berekend.

Daarnaast creëert dit wetsvoorstel de mogelijkheid voor woningcorporaties om op gemeenteniveau afspraken te maken over een hogere maximale huursomstijging. Dit wetsvoorstel legt de afspraken die Aedes en de Woonbond over de huursomstijging hebben gemaakt in het Sociaal Huurakkoord 2018 vast in de wet. Als ook de Eerste Kamer op korte termijn met het wetsvoorstel instemt, is het streven dat dit wetsvoorstel nog werking kan krijgen over 2020.

Naar inflatieniveau

De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt op inflatieniveau gesteld. Momenteel ligt dit percentage op inflatieniveau plus 1 procentpunt.

Beeld: Richard van Elferen

Andere berekening

Daarnaast wordt de berekening van de maximale huursomstijging gewijzigd. Een aantal elementen wordt buiten de berekening van de jaarlijkse huursomstijging gebracht:

  • huurverhogingen bij huurharmonisatie (huurverhoging bij nieuwe verhuring);
  • huurverlagingen wegens inkomensdaling van de huurder na eerdere inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging;
  • alle huurverhogingen wegens renovatie, waaronder verduurzaming.

Hiermee komt de focus van de maximale huursomstijging te liggen op matiging van de gemiddelde jaarlijkse huurverhogingen voor zittende huurders.

Lokale afwijkingsmogelijkheid

Dit wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk voor een woningcorporatie om met huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) in de prestatieafspraken lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging dan inflatieniveau af te spreken, tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. Deze lokaal hogere maximale huursomstijging kan ingezet worden om investeringscapaciteit te creëren voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering.