Middenhuurvraag en -aanbod

Naar schatting zijn er 469.000 woningen in Nederland die als middenhuurwoning worden verhuurd. Tot 2030 is er een tekort aan 75.000 tot 100.000 woningen. Deze aanname is gemaakt op basis van het aantal huishoudens dat gaat verhuizen of van plan is te verhuizen en is aangewezen op een dergelijke woning.

Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning in het middensegment, zijn:

  • Starters op de woningmarkt;
  • Huishoudens die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar (nog) niet kunnen kopen vanwege de gestelde hypotheekeisen;
  • Mensen die graag flexibel willen blijven, bijvoorbeeld vanwege hun beroep of contract;
  • Kenniswerkers;
  • Ouderen die hun koopwoning willen verkopen om vermogen vrij te maken, maar door hun inkomen of vermogen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning;
  • Huishoudens die nu nog in een corporatiewoning wonen, maar graag willen doorstromen naar een betere woning in de vrije sector.

Vraag en aanbod

Er wordt nu al veel gedaan om de woningmarkt nog beter toegankelijk te maken voor mensen met een middeninkomen. Een manier om hierop in te spelen is bouwen van woningen met onder andere woondeals of via de stimuleringsaanpak Flexwonen. Ook kunnen de woningen op verschillende manieren worden bestemd voor de doelgroep, bijvoorbeeld door gemeenten met een huisvestingsverordening of door de corporatie in de vrije toewijzingsruimte. In de woondeal is afgesproken dat partijen werken aan een groter aanbod en de aanpak van excessieve huurstijgingen. Daarbij wordt bekeken hoe de regio kan profiteren van landelijke maatregelen die minister Ollongren wil invoeren. Zo werkt zij aan een ‘noodknop’ die gemeenten de mogelijkheid biedt om de aanvangshuren in de vrije huursector te begrenzen.

Maar een deel van de groep mensen met een middeninkomen heeft het toch lastig op de woningmarkt. Door woningschaarste stijgen de prijzen, een ontwikkeling dat vooral in steden opvalt. Sommige mensen en gezinnen in het lagere segment van de middeninkomens kunnen die huurprijzen niet betalen. Zij geven meer uit aan vaste lasten zoals energie en de dagelijkse boodschappen waardoor ze minder overhouden voor hun woning. Niet alleen voor hen maar ook voor de mensen die een middenhuurwoning wel kunnen betalen is het belangrijk dat de woningen er zijn. Kortom, we moeten woningen bouwen, bestemmen en betaalbaar houden voor deze groep.

Meer dan bouwen

Om meer middenhuur te realiseren, is het nodig om extra woningen te bouwen. Maar middenhuur is meer dan alleen het bouwen van extra woningen. Het gaat ook om vinden van slimme oplossingen binnen de bestaande woningvoorraad en ervoor zorgen dat de woningen in het middensegment blijven. Het evenwicht tussen de ruimte voor de markt om middenhuur te bouwen en de mogelijkheden van gemeenten om middenhuur te bestemmen en te behouden is essentieel. 

Lokaal en regionaal kan het best worden gestuurd op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen die lokale partijen ondersteunen en stimuleren om woningen in het middensegment te realiseren en te behouden.