Het eerste halfjaar van de samenwerkingstafel middenhuur

Wat hebben de landelijke en lokale samenwerkingstafels onder leiding van Rob van Gijzel de afgelopen zes maanden tot stand gebracht? ‘Op dit moment zitten we in een positieve flow. Die moeten we vasthouden!’ De samenwerkingstafel moet het hebben van de wisselwerking tussen de landelijke tafel en de lokale tafels. Aan de lokale tafels wordt gekeken waar concreet meer middenhuur kan worden toegevoegd. Aan de landelijke tafel worden kennis en inzichten gedeeld door de institutionele partijen. 

Zeven lokale samenwerkingstafels

Er lopen drie lokale samenwerkingstafels: Amsterdam, Hoorn en Delft. Ook staan vier tafels gepland: Den Haag, Groningen, Tilburg en Haarlem. Elke gemeente kent een eigen problematiek. Wel komt overal ter sprake dat gemeenten graag afspraken willen maken met investeerders om niet alleen te bouwen, maar om de woningen ook te bestemmen en behouden voor middeninkomens. Dat gaat om afspraken over bijvoorbeeld huurprijs, huurprijsstijgingen en kwaliteit van woningen. Ook wordt gezocht naar de rol van corporaties in het middensegment. 

Er vonden tot nu toe drie bijeenkomsten van de landelijke samenwerkingstafel plaats. Daarbij zijn vertegenwoordigd: VNG, Woonbond, HPP, IVBN, Bouwend Nederland, NVM, Neprom, de Rijksoverheid en Aedes. Na de zomer staan nog twee bijeenkomsten gepland.   

Deze partijen tekenden (met uitzondering van Aedes en de Woonbond) een convenant waarmee ze hun gezamenlijke inspanning benadrukken. De landelijke tafel heeft informatieve factsheets gemaakt die partijen op lokaal niveau kunnen gebruiken over o.a. gemiddelde verhuurprijs per gemeente, actueel beleid omtrent huurprijsverhogingen, inventarisatie van de vraagzijde van middeninkomens en mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw. 

Roadmap middenhuur

Er wordt verder gewerkt aan een Roadmap middenhuur. Onderdeel daarvan is een factsheet die gemeenten beter inzicht geeft in de mogelijkheden om middenhuur te realiseren. Met daarin zaken als: - wat is en publiek- en privaatrechtelijk mogelijk, en: - hoe maak je maatwerkafspraken met investeerders en ontwikkelaars?

Ook komt er een landelijk platform waarop markttoetsen voor iedereen te vinden zijn. Met de publicatie van een markttoets wordt verkend of marktpartijen interesse hebben in het bouwen van meer middenhuurwoningen. Is dat niet zo, dan mag de corporatie de opdracht tegen dezelfde voorwaarden uitvoeren. De corporatie moet dan wel een minimum bruto aanvangsrendement halen. Er is nog veel onbekend bij partijen over de procedure van de markttoets. De markttoetsprocedure zorgt daardoor nog tot onnodige vertraging of afstel. Het landelijke platform kan dat oplossen.  

De roadmap is straks terug te vinden op de nieuwe website www.woningmarktbeleid.nl/middenhuur. Daar vindt u alles over middenhuur, hoe de samenwerkingstafels werken, praktijkverhalen. Verdere informatie vindt u ook in de Tussenrapportage Samenwerkingstafel Middenhuur.