Gemeentelijk instrumentarium middenhuur

Met de economische groei trekt de vraag naar woningen sterk aan, met name in stedelijke gebieden. Met een woningvoorraad die past bij de huidige en toekomstige vraag van haar inwoners, blijft een stad vitaal en aantrekkelijk. Als een stad voor alle inkomensgroepen huisvesting wil bieden, is middenhuur een fundamenteel onderdeel van de woningvoorraad.

De gemeente is de centrale speler om meer middenhuur te realiseren. Tijdens gesprekken in het kader van de Samenwerkingstafel middenhuur blijkt dat gemeenten vaak aan de slag willen, maar niet altijd weten hoe. Om gemeenten daarbij te ondersteunen, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarom een overzicht gemaakt van het beschikbare instrumentarium dat kan worden ingezet voor middenhuur.

Welk instrument effectief is, hangt af van de lokale situatie. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden genoemd voor het bouwen, bestemmen en behouden van middenhuur, inclusief aandachtspunten, stappenplannen en voorbeelden. Zo kunnen gemeenten die meer middenhuur willen realiseren, ook echt aan de slag.

Klik hier voor het Gemeentelijk instrumentarium voor middenhuur (PDF; 501kb).

Middag van de Middenhuur

Daarnaast maken wij op maandag 29 januari een vliegende doorstart voor nog meer middenhuur. Bent u erbij?

Lokale partijen vinden elkaar steeds vaker en maken afspraken om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te vergroten. Daar hebben we allemaal wat aan: van gemeente tot bewoner, van ontwikkelaar tot bouwer, van corporatie tot investeerder.

Maar hoe doe je dat nou: samenwerken op lokaal niveau? En hoe kan het nog makkelijker? Op de Middag van de Middenhuur ontdekt u wat u dit oplevert en hoe het echt werkt. Hier ontmoet u andere professionals uit uw stad of regio, waar u mee verder kunt. Meer middenhuur ligt om de hoek.