Ontwikkelen middensegment

Middenhuur is meer dan alleen het bouwen van extra woningen. Het is ook belangrijk om te kijken naar slimme oplossingen binnen de bestaande voorraad en zorgen dat de woningen in het middensegment blijven. Het evenwicht tussen de ruimte voor de markt om middenhuur te bouwen en de mogelijkheden van gemeenten om middenhuur te bestemmen en te behouden is essentieel.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Afspraken voor nieuwe middenhuurwoningen moeten op lokaal niveau worden gemaakt, maar gemeenten en investeerders kijken naar elkaar voor voldoende plancapaciteit, betaalbare grondprijzen en acceptabele rendementen. Dit vertraagt de realisatie van de benodigde middenhuurwoningen. Daarnaast ontbreekt vaak de kennis over de wijze waarop de woningen moeten worden bestemd voor de doelgroep en hoe deze huizen kunnen worden behouden voor het middensegment.

De Samenwerkingstafel middenhuur, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Rob van Gijzel, is in 2017 aan de slag gegaan om lokale partijen samen te brengen en zo te komen tot meer middenhuurwoningen. Met de partijen aan de lokale samenwerkingstafels zijn afspraken gemaakt over het realiseren van meer middenhuurwoningen. Aan de landelijke samenwerkingstafel is gezocht naar manieren om slim om te gaan met praktische hindernissen op lokaal niveau. Tot slot is een evenwichtig pakket aan aanbevelingen tot stand gekomen die moeten leiden tot meer middenhuur. 

Samenwerkingstafel middenhuur

Veel gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar er zijn vaak verschillende redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. In 2017 heeft de Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, gemeenten hierbij geholpen.

Met de samenwerkingstafels is verkend waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om het doel te realiseren: samen ervoor zorgen dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau toeneemt.

Lees voor meer informatie het eindrapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ en de kabinetsreactie op het rapport

Vanaf maart 2018 kunnen gemeenten via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteuning krijgen bij lokale samenwerkingstafels middenhuur. De belangrijkste handvatten hiervoor zijn te vinden op de pagina Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen. Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, kunt u dat doorgeven aan het Expertteam woningbouw via de e-mail.