Samenwerkingstafel middenhuur

Veel gemeenten hebben behoefte aan middenhuurwoningen, maar er zijn vaak verschillende redenen waarom het middenhuursegment op lokaal niveau niet van de grond komt. Elke gemeente pakt de realisatie van meer middenhuurwoningen anders aan. In 2017 heeft de Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel, gemeenten hierbij geholpen.

Met de samenwerkingstafels is verkend waar middenhuurwoningen kunnen worden gerealiseerd, welke partijen daarvoor nodig zijn en welke knelpunten moeten worden opgelost om het doel te realiseren: samen ervoor zorgen dat het aantal middenhuurwoningen op lokaal niveau toeneemt.

Lees voor meer informatie het eindrapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ en de kabinetsreactie op het rapport

Vanaf maart 2018 kunnen gemeenten via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteuning krijgen bij lokale samenwerkingstafels middenhuur. De belangrijkste handvatten hiervoor zijn te vinden op de pagina Bouwen, bestemmen en behouden van middenhuurwoningen. Als u geïnteresseerd bent in deze ondersteuning, kunt u dat doorgeven aan het Expertteam woningbouw via de e-mail.