Overleg huurders en verhuurders

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die als doel heeft de belangen van huurders van een of meerdere verhuurders te behartigen. Een bewonerscommissie is een commissie van huurders in een wooncomplex die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex. Een bewonerscommissie is dus geen huurdersorganisatie. 

De ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ (ook wel Overlegwet genoemd) geldt voor particuliere verhuurders met 25 of meer woongelegenheden (woning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats) en voor alle woningcorporaties (ongeacht hun aantal woongelegenheden). 

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties.