Geschillenregeling en Huurcommissie

Als een huurdersorganisatie of bewonerscommissie een conflict heeft met de verhuurder over het navolgen van de regels uit de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ (ook wel Overlegwet genoemd), kan zij de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie geeft geen inhoudelijk oordeel over het beleid of de plannen van de verhuurder.

De Huurcommissie kijkt alleen of de verhuurder de regels van de wet juist heeft toegepast. Bijvoorbeeld of hij huurders op de juiste wijze heeft geïnformeerd dan wel gelegenheid heeft gegeven schriftelijk advies uit te brengen of dat de verhuurder heeft geluisterd naar het advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Ook conflicten over de kostenvergoeding kunnen aan de Huurcommissie worden voorgelegd. Een procedure bij de Huurcommissie kost €100,-.

Als de verhuurder of huurdersorganisatie/bewonerscommissie het niet met de uitspraak van de Huurcommissie eens is, kan hij/zij binnen acht weken na de verzenddatum van de uitspraak naar de rechter. Als noch de verhuurder noch de huurdersorganisatie/bewonerscommissie binnen acht weken naar de rechter gaat, is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.