Huurverhoging in 2022

Verhuurders sturen meestal in april de jaarlijkse brief aan hun huurder(s) over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. Maar de huurverhoging kan ook op een andere datum ingaan.

In 2022 geldt:

In de gereguleerde sector mag van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de huur van woningen niet worden verhoogd (huurverhoging maximaal 0%). Dit wordt huurbevriezing genoemd.

In de vrije sector mag gedurende drie jaar (1 mei 2021 tot 1 mei 2024) de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1%. Dit staat in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december.

Aan de hand van de maandelijkse inflatiecijfers van het CBS is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend: 2,3%. Dit betekent dat de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector in het kalenderjaar 2022 maximaal 3,3% is.

Gereguleerde sector: voor wie geldt de huurbevriezing?

  • De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd: alle verhuurders die in deze sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. Dit geldt voor woningcorporaties en particuliere verhuurders.
  • Het gaat om zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) die op de ingangsdatum van het huurcontract een huurprijs hadden die niet hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens.
  • Voor huurcontracten die vóór 2021 zijn ingegaan, kunt u hier nagaan of het gaat om een sociale huurwoning (gereguleerd) of om een vrije sectorwoning. Huurcontracten die in 2021 zijn ingegaan met een kale maandhuur die niet hoger is dan € 752,33, zijn gereguleerde huur (sociale huurwoning). Voor 2022 geldt een maximale kale maandhuur van € 763,47 voor gereguleerde huur.
  • En het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. Huurverhoging wegens renovatie is wel toegestaan. Als de huurder en verhuurder het niet eens zijn over de hoogte van de huurverhoging wegens renovatie, kan elk van hen een uitspraak van de Huurcommissie vragen. 

Welke huurverhoging is in de vrije sector toegestaan?

  • In de vrije sector (zelfstandige woningen met op de ingangsdatum van het huurcontract een kale huur die hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens) geldt dat de jaarlijkse huurverhoging voor drie jaar lang wettelijk is beperkt tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. 
  • In de praktijk betekent dit voor 2022 een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%. Ook als in het huurcontract een hogere jaarlijkse huurverhoging is afgesproken.
  • Uitzondering op de maximale huurverhoging van 3,3% geldt voor huurverhoging wegens renovatie (waaronder verduurzaming). De huurverhoging wegens renovatie mag hoger zijn dan 3,3%, maar moet in redelijke verhouding staan tot de door de verhuurder gemaakte investeringskosten voor de nieuwe voorzieningen waardoor het wooncomfort geacht wordt te zijn gestegen. 
  • Als de huurder en verhuurder het niet eens zijn over de hoogte van de huurverhoging wegens renovatie, kan elk van hen een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Uitvoering

Verhuurders mogen voor sociale huurwoningen geen huurverhoging voorstellen per 1 juli 2021 of later (tot 1 juli 2022). De maximaal toegestane huurverhoging is immers 0% (huurbevriezing). Dit geldt voor woningcorporaties en voor andere verhuurders.

Als er in het huurcontract voor een vrije sectorhuurwoning een afspraak over de jaarlijkse huurverhoging (indexeringsclausule) staat, dan is deze niet geldig voor zo ver deze in 2022 leidt tot een hogere huurverhoging dan 3,3%. Dus wat er ook is afgesproken, de jaarlijkse huurverhoging is niet hoger dan 3,3%.

Als een lagere huurverhoging dan 3,3% is afgesproken, dan geldt die lagere huurverhoging. Dit geldt eveneens voor vrije sectorhuurwoningen in de particuliere sector.

Huurders in de vrije sector hebben sinds 2021 de mogelijkheid om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie. Dat geldt voor de jaarlijkse huurverhoging, maar ook voor huurverhoging wegens renovatie/verduurzaming.

Huidige status

De minister geeft met de huurbevriezing uitvoering aan de motie Beckerman, welke verzoekt om de bevriezing van de huren in de sociale sector. De Tweede Kamer heeft deze motie op 9 februari 2021 aangenomen. De beperking van de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector tot inflatie plus 1 procentpunt is een gevolg van het aangenomen wetsvoorstel Nijboer