Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en huursprongen voor zeer lage huren in 2022

Het wetsvoorstel Huur- en Inkomensgrenzen bevat een nieuwe methodiek voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Verhuurders kunnen huurders met een hoog (midden)inkomen in een sociale huurwoning een hogere huurverhoging geven die past bij de kwaliteit van de woning.

Dit is belangrijk voor verhuurders om goed te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en verduurzaming en om huren voor huishoudens met een lager (midden)inkomen betaalbaar te houden.

De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging wordt verschillend voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Ook komen er twee inkomenscategorieën: hoog middeninkomen en hoog inkomen.

Uitvoering

De inkomensafhankelijke hogere huurverhoging maakt een huurverhoging in de gereguleerde sector mogelijk die hoger ligt dan het inflatiepercentage + 4%punt. De toegestane huurverhoging wordt maximaal € 50 voor huurders met een hoog middeninkomen en maximaal € 100 voor huurders met een hoog inkomen. Hierbij geldt nog steeds de maximale huurprijsgrens van de woning op basis van het woningwaarderingsstelsel. Uitgangspunt is dat de verhuurder toe kan werken naar een huur die goed past bij het inkomen van huurders en de kwaliteit van de woning.

Tabel inkomenscategorieën voor de hogere huurverhoging (prijspeil 2020)

Tabel inkomenscategorieën voor de hogere huurverhoging (prijspeil 2020)
InkomenscategorieHuurverlaging naar (prijspeil 2021)
Hoge middeninkomensHoge inkomens
Eenpersoonshuishoudens€45.938 – €55.500Hoger dan € 55.500
Meerpersoonshuishoudens€53.126 – €74.000Hoger dan €74.000
HuursprongMaximaal €50*Maximaal €100*

*) Maar niet verder dan de maximale huurprijsgrens van de woning

Brontabel als csv (280 bytes)

Huidige status

Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling, waarbij de ingangsdatum is verschoven naar 2022. De Tweede kamer heeft op 8 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel dat de tijdelijke huurkorting mogelijk maakt. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.