Woningcorporaties aan zet voor eenmalige huurverlaging in 2021

Het kabinet wil huurders helpen die een laag inkomen hebben en in een dure woning wonen. In 2021 wordt de huur voor die huurders eenmalig verlaagd. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel dat de huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer bekijkt het wetsvoorstel in december. Daarna zijn woningcorporaties aan zet.

Doelgroep voor de huurverlaging: dure scheefwoners

In totaal komen naar schatting 260.000 huurders die een sociale huurwoning huren bij woningcorporaties in aanmerking. Er geldt een inkomensgrens en de huur moet liggen boven de aftoppingsgrens: 633,25 euro voor huishoudens van een of twee personen en 678,66 euro voor huishoudens van drie of meer personen (prijspeil 2021).

Tabel: huishoudtypes, inkomensgrenzen en bijbehorende huurverlaging

Tabel: huishoudtypes, inkomensgrenzen en bijbehorende huurverlaging
Type huishoudenInkomen tot inkomensgrens (prijspeil 2021)Huurverlaging naar (prijspeil 2021)
Enkel persoonTot en met € 23.725€ 633,25
Enkel persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021Tot en met € 23.650€ 633,25
Meerdere personenTot en met € 32.200Twee personen: € 633,25
Drie of meer personen: €678,66
Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd op 1-1-2021Tot en met € 32.075Twee personen: € 633,25
Drie of meer personen: €678,66
Brontabel als csv (480 bytes)

Woningcorporaties nemen contact op

Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Belangrijk hierbij is dat woningcorporaties het inkomen van 2019 gebruiken; dit is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst opent begin 2021 een portaal waar woningcorporaties een inkomensindicatie en huishoudensgrootte kunnen opvragen. Aan huurders die voor de huurverlaging in aanmerking komen moeten de woningcorporaties voor 1 april 2021 die huurverlaging voorstellen. Huurders die vanaf 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf bij de woningcorporatie de huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging.  

Betaalbaar wonen

Deze aanpak vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De huren worden met deze maatregel met ongeveer 160 miljoen euro verlaagd. Per huishouden komt de gemiddelde nettobesparing aan huurlasten neer op € 40 per huishouden. Het kabinet komt woningcorporaties door middel van een verlaging van de verhuurderheffing tegemoet voor de huurverlaging.