Tijdelijke huurkorting

Verhuurders krijgen door de wet Tijdelijke Huurkorting meer ruimte om in te spelen op de individuele situatie van huurders. De wet maakt het mogelijk om huurkorting te geven voor een bepaalde periode; en ook om de huur tijdelijk te bevriezen.

Zo kunnen verhuurders huurders met inkomensdaling snel helpen. De wet vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen.

Uitvoering

Verhuurders kunnen de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk bevriezen of verlagen voor huurders die daarom vragen. De huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. De huurder vraagt de tijdelijke huurkorting schriftelijk aan. De verhuurder beslist over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

Wat gebeurt er als de periode van de tijdelijke huurverlaging afloopt?

  • De verhuurder mag de huurprijs verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs (van voor de huurverlaging)
  • De verhuurder mag de opgeschorte huurverhogingen uit kortingsperiode doorvoeren. De verhuurder mag niet met terugwerkende kracht de verleende huurkorting alsnog in rekening brengen.

De verhuurder mag de huurprijs dus terugbrengen naar de huurprijs die op dat moment zou gelden, als de jaarlijkse huurverhogingen wel gewoon waren doorgevoerd.

Als de huurkorting langer duurt dan drie jaar, dan is de huurkorting permanent geworden. Dan mag de verhuurder daarna alleen over die verlaagde of bevroren huurprijs de ‘reguliere’ maximale jaarlijkse huurverhoging voorstellen.

Huurgewenning mogelijk

De invoering van de wet helpt bij de doorstroming op de woningmarkt. Als huurders naar een nieuwe huurwoning gaan waarvan de huurprijs hoger is dan wat ze gewend zijn, kunnen de verhuurder en huurder afspreken dat de huurder niet direct de eigenlijke huurprijs voor de nieuwe woning hoeft te betalen. De huurder begint dan met een lagere huur dan de eigenlijke huur. De huur wordt in maximaal drie jaar in stappen verhoogd naar de afgesproken huur. Zo raakt de huurder  in een rustiger tempo gewend aan de hogere huurprijs.

Huidige status

De Tweede kamer heeft op 8 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel dat de tijdelijke huurkorting mogelijk maakt. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd op 23 maart 2021. Ingangsdatum wet: 1 april 2021.