Prestatieafspraken

Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De bijdrage van de woningcorporatie wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie.

Geschillen voorleggen

De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Geschillen die het maken van prestatieafspraken in de weg staan, kunnen zij voorleggen aan een adviescommissie waarin zij alle drie zijn vertegenwoordigd. Dit is wel de uiterste optie.