IBW 2018 per gemeente (pdf)

In dit bestand (PDF) vindt u de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2018 per gemeente en corporatie. Het betreft een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.