IBW tool

IBW-Tool

Cijfers 2018

In onderstaande bestanden (PDF en Excel) vindt u de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2018 per gemeente en corporatie.

In deze PDF vindt u de IBW 2018 in het kort uitgelegd. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de IBW? Lees dan ‘De IBW in het kort’ en kijk in dit document met veelgestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen en antwoorden. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u PostbusIBW@minbzk.nl mailen.

Corporaties hebben het Rekenmodel IBW 2018 voor hun corporatie per mail ontvangen. Met dit model kunt u zien hoe de berekening van de IBW tot stand komt en kunt u het effect van eigen normen voor financiële ratio’s en eigen aannames voor investeringen op de IBW zien. Op deze site kunt u een oningevulde versie van dit model downloaden: Rekenmodel IBW 2018. Bij dit model hoort ook een handleiding.

De rapportage IBW 2018 geeft inzicht in de door Ortec Finance ontwikkelde methodiek. Het rapport behandelt de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de indicatieve omvang van extra middelen waarover een corporatie beschikt. Daarnaast bevat het de belangrijkste uitkomsten van de berekeningen, een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar en een nadere toelichting op de betekenis van de berekende bedragen.

Hoort bij