IBW 2018 verzonden aan corporaties

Alle corporaties hebben vandaag een bericht ontvangen over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar). Volgende week worden de cijfers gepubliceerd op deze website.

Sinds 2016 publiceert het Ministerie van BZK jaarlijks een indicatie van de bestedingsruimte die woningcorporaties hebben voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering. Deze IBW is gebaseerd op de prospectieve informatie (dPi-cijfers) voor 2018-2022 die de corporaties  hebben geleverd aan Corpodata. 

Werkt u bij een corporatie en heeft uw corporatie de mail niet ontvangen? Stuur dan graag een mail naar postbusIBW@minbzk.nl.