Bindende uitspraak in geschil over totstandkoming prestatieafspraken Nuenen

De gemeente Nuenen, huurdersverenigingen en betrokken woningcorporaties ondertekenden op 11 december 2018 de prestatieafspraken voor 2019. De Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen kon zich niet vinden in de afspraken, heeft deze niet ondertekend en diende een geschil in bij de minister.

Het geschil is voorgelegd aan de Adviescommissie geschilbeslechtingprestatieafspraken Woningwet, waarna deze commissie haar advies heeft uitgebracht. Op 18 maart 2019 deed de minister een bindende uitspraak in het geschil, zoals eerder al in Delft, Leiderdorp en Zoetermeer.