Staat van de volkshuisvesting

De minister zendt jaarlijks een monitor naar de Tweede Kamer (Staat van de Volkshuisvesting). Deze monitor besteedt onder meer aandacht aan de prioriteiten van het Rijk heeft voor 2015-2019. Deze prioriteiten worden elke vier jaar herijkt, in samenspraak met gemeenten, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Ook worden deze prioriteiten als beleidsbrief door de minister gepubliceerd. Het gaat om prioriteiten waarvan de minister verwacht dat gemeenten deze in hun woonbeleid vastleggen, zodat partijen er lokaal ook afspraken over maken.