Voorafgaand aan een project waarbij stikstof vrij kan komen, is een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig als de uitstoot van het project kan leiden tot problemen in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 besloot de hoogste bestuursrechter dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als basis gebruikt mag worden om toestemming te verlenen. 

Adviescollege stikstof

Het kabinet vroeg Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van dhr. Remkes om een advies te geven over de mogelijkheden om weer tot toestemmingsverlening over te gaan. Het adviescollege leverde eind september 2019 haar eerste adviesrapport op met de oproep om te werken aan het herstel van de natuur en het verlagen van de stikstofdepositie.

Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet in samenwerking met de bestuurlijke partners bekendgemaakt dat er weer mogelijkheden zijn om de toestemmingsverlening te hervatten. Dit biedt ook kansen voor het weer op gang komen van de woningbouw.

Helpdesk BIJ12

Iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen kan terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De provincies, of het ministerie dat daarvoor bevoegd is, kunnen vragen beantwoorden over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit. Een overzicht van hun contactgegevens vindt u op de website van BIJ12.