Stikstof

Voorafgaand aan een project waarbij stikstof vrij kan komen, is een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig als de uitstoot van het project kan leiden tot problemen in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 besloot de hoogste bestuursrechter dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als basis gebruikt mag worden om toestemming te verlenen. De overheid introduceerde PAS in 2015 met als doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, de natuur te versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Woningbouw en stikstof

Sinds de stop van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019, zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen. Dit is problematisch voor de woningbouw omdat daar de nood en de maatschappelijke impact het hoogst is. Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen voor de vermindering van stikstofneerslag, om zo ruimte te bieden aan de woningbouwopgave van circa 75.000 woningen per jaar.

Vergunningverlening

Sinds oktober 2019 is het weer mogelijk om natuurvergunningen aan te vragen. Als er geen sprake is van stikstofuitstoot, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Sinds 24 maart 2020 bestaat ook de mogelijkheid om een natuurvergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit is in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Helpdesk BIJ12

Iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen voor woningbouwprojecten met mogelijke stikstofuitstoot kan terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

De helpdesk BIJ12 is het eerste aanspreekpunt voor burgers, agrariërs en ondernemers die vragen hebben over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid bij toestemmingsverlening en de AERIUS Calculator. De provincies, of het ministerie dat daarvoor bevoegd is, kunnen vragen beantwoorden over een specifieke vergunning of toestemmingsbesluit.

Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten bij concrete projecten, ook als stikstof daar de knellende factor is. Het expertteam ondersteunt gemeenten bij het proces, maar kan ook inhoudelijk meedenken over de problematiek.

Ook initiatiefnemers geven eventueel stroeve processen bij het Expertteam door. Het Expertteam kan dan contact opnemen met de desbetreffende gemeente of provincie om te kijken of zij kunnen helpen.