Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Aan de hand van bijgaand stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke
instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.