Studentenhuisvesting

Ieder jaar starten er duizenden nieuwe studenten uit binnen- en buitenland met hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. Het merendeel van de Nederlandse studenten gaat tijdens de studie voor het eerst op zichzelf wonen, een flink aantal al in het eerste jaar. Internationale studenten hebben direct bij aankomst in Nederland behoefte aan woonruimte. Huisvesting is daarmee een belangrijke randvoorwaarde om de studie mogelijk te maken en onze kenniseconomie te faciliteren. Toch blijken studenten nog steeds grote moeite te hebben met het vinden van geschikte huisvesting.

Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021

Gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en particuliere beleggers, studenten en het Rijk zijn daarom in het Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 overeengekomen om een langetermijnoplossing te vinden voor het kamertekort, met bijzondere aandacht voor internationale studenten.

Het doel is om tussen 2018 en 2021 een lokale samenwerking op te bouwen en in gezamenlijkheid huisvestingsplannen te formuleren waarmee in tien jaar vraag en aanbod lokaal in evenwicht komen. Een jaar na het de lancering van het actieplan is de lokale samenwerking tussen partijen al flink op gang gekomen, aldus minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Ook via andere wegen wordt gewerkt aan het tekort. Zo levert de Stimuleringsaanpak Flexwonen een bijdrage aan de tijdelijke tekorten in piekperiodes. Ook in de verschillende woondeals, zoals in Eindhoven en Groningen zijn concrete afspraken gemaakt over studentenhuisvesting.

Praktijkverhalen

In Groningen zijn ze klaar voor de huisvesting van de duizenden (internationale) studenten. Lees hier welke maatregelen dit jaar genomen zijn om de piek op te vangen.
Voor het tweede praktijkverhaal uit deze reeks spraken we met investeerder Cor Verkade (Vastgoed Belang) en met studentenvakbond LSVb maakten we de balans op van 1 jaar Actieplan.