Huurdersinspraak

De inspraak voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies is geregeld in zowel de herziene Woningwet als in de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’, ook wel Overlegwet genoemd. Bewoners die hun huurwoningen samen willen beheren of kopen van de woningcorporatie, kunnen een wooncoöperatie oprichten.