Het is dringen op de woningmarkt. In sommige plaatsen is er zelfs sprake van oververhitting: er zijn niet genoeg (betaalbare) woningen om aan de vraag te voldoen. Nieuwbouw is een voor de hand liggende oplossing waarop volop wordt ingezet, maar er is ook nog altijd leegstand. Bestrijding daarvan aan de hand van de Leegstandswet, betere benutting van bestaand vastgoed en transformatie van leegstaande gebouwen kunnen helpen om de druk op de woningmarkt te verlichten.