Particuliere verhuur

Zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst, dezelfde kansen heeft op een woning, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud plegen en goed contact onderhouden met huurders. Daarover gaat het bij goed verhuurderschap, ook voor particuliere verhuurders. En ook zij moeten hun huurders huurbescherming bieden. Al die regels en afspraken zijn van groot belang, niet alleen voor mensen die al een of meerdere panden in bezit hebben, maar ook voor hen die woningen opkopen met het specifieke doel ze te verhuren. Die constructie heet ‘buy to let’ en neemt de laatste jaren een grote vlucht. 

Onderwerpen Particuliere verhuur