Toewijzen en verdelen

Om er voor te zorgen dat betaalbare woningen worden verhuurd aan de mensen die er recht op hebben en er van afhankelijk zijn, zijn er wettelijke regels voor de toewijzing en verdeling van die huizen.

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet 90 procent van hun vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan hun doelgroepen. Dat gebeurt op basis van inkomen: 80 procent van de huizen moet naar de laagste inkomensgroepen, 10 procent mag, maar moet niet, naar huurders met iets meer geld en de overige 10 procent mag vrij worden toegewezen.

Toewijzen door woningcorporaties

De kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Met de Europese Commissie is overeengekomen dat vrijkomende sociale huurwoningen voor het overgrote deel worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor zijn inkomensgrenzen opgesteld. Passend toewijzen zorgt ervoor dat mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.

Onderwerpen Toewijzen en verdelen