Verduurzamen

De Nederlandse woningvoorraad moet duurzamer worden. Bij nieuwbouw wordt daar al vol op ingezet door aardgasloos en energieneutraal te bouwen. ‘Nul op de meter-woningen’ zijn in nieuwe projecten geen uitzondering meer. De grote uitdaging ligt echter in verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Daar kan met betere isolatie en de installatie van duurzame systemen voor elektriciteit, warm water en verwarming grote winst worden geboekt, zowel voor het milieu als in de portemonnee.