Woningbehoefte

Tijdens de crisis is er te weinig gebouwd waardoor het tekort aan woningen is opgelopen. Het huidige woningtekort is becijferd op 242 duizend woningen in 2017 en zal naar verwachting stijgen naar 263 duizend in 2018. Door het door de in het Woonagenda (2018) opgestelde doel van bijbouwen van 75 duizend woningen, richten we ons op zowel de toename van de woningbehoefte als op het inlopen van het huidige woningtekort. Het tekort zal naar verwachting verder teruglopen door de bouw van meer nieuwe woningen. In de jaren tussen 2012 en 2019 werden er al 375 duizend woningen opgeleverd. De komende jaren zal de nieuwbouwproductie groeien naar rond de 75 duizend woningen per jaar.

Onderwerpen Woningbehoefte