Het tekort aan woningen is sinds het einde van de crisis flink opgelopen. Het piekt in 2018 en 2019 op circa 200.000 huizen. Er is dus een grote woningbehoefte. Het tekort wordt in de jaren daarna kleiner door meer nieuwbouw. In de jaren tussen 2012 en 2017 werden al zo’n 300.000 huizen opgeleverd, en na 2020 groeit het aantal nieuwe woningen met circa 80.000 per jaar. Het tekort verdwijnt echter niet helemaal: aan ongeveer driekwart van de verwachte vraag tot 2026 kan door geplande nieuwbouw worden voldaan.