Woonvormen

Er is in Nederland al lang geen sprake meer van een eenvormige woningmarkt, maar de gezinswoning is nog altijd de dominante woonvorm. Door de toenemende veroudering en individualisering van de bevolking zal de vraag naar nieuwe, generatie- en trendbestendige woonvormen de komende jaren echter verder toenemen. Er zullen daarom ook steeds vaker meergeneratiewoningen, meegroeiwoningen, kangoeroewoningen en collectieve woonprojecten moeten worden gebouwd, naast het traditionele ‘huis voor vier’.

Onderwerpen Woonvormen