Toeristische verhuur

De verhuur van woningen aan toeristen heeft een enorme vlucht genomen. Dat ging niet altijd zonder problemen.

Zo mogen niet alle woningen zomaar voor toeristische verhuur worden gebruikt, wordt toeristenbelasting niet altijd betaald, en zijn sommige woningen in strijd met de regels constant aan toeristen verhuurd. Dat gaat ten koste van het leefklimaat in buurten en van woningzoekenden.

Wet toeristische verhuur

Daarom heeft het Rijk gewerkt aan het wetsvoorstel toeristische verhuur van woningen. Meer informatie over dit wetsvoorstel is te vinden op de pagina Wet toeristische verhuur. Hier is ook informatie te vinden over de onderdelen van de wet die gemeenten nog niet kunnen gebruiken en welke mogelijke notificatieverplichtingen er voor gemeenten richting de Europese Commissie gelden.

Werking van de wet

Met de wet worden een registratieplicht, nachtencriterium met eventueel een meldplicht per verhuring en vergunningplicht voor toeristische verhuur mogelijk gemaakt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een combinatie van deze instrumenten toe te passen om enerzijds meer inzicht te krijgen in waar toeristische verhuur plaatsvindt. Een dagencriterium met daarbij eventueel een meldplicht per verhuring en vergunningplicht kunnen slechts ingezet worden indien de eenmalige registratieplicht is ingevoerd. Immers voor het huisvestingsbeleid in veel gemeenten volstaat het inzicht in welke woningen worden aangeboden voor toeristische verhuur. Daarnaast is dit inzicht van belang om verdergaande maatregelen te onderbouwen. De keuze voor deze instrumenten is afhankelijk van de ernst van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte in een bepaalde buurt. De registratieplicht kan bijvoorbeeld gelden voor de hele gemeente en de vergunningplicht voor een bepaald gebied in de gemeente. De maatregelen moeten proportioneel zijn. Dit houdt in dat de maatregel geschikt moet zijn om het beoogde doel te bereiken en niet verder mag gaan dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken. De gemeente moet dit onderbouwen.

Overzicht registratieverplichting

In welke gemeenten een eenmalige registratieverplichting van kracht is, is te vinden op de pagina Overzicht registratieverplichting. Indien er in een eenmalige registratieverplichting in een gemeente van kracht is, kan er worden doorgelinkt naar de aanmeldpagina van de betreffende gemeente.