Notificatie verplichtingen

Notificatieplicht onder de Dienstenrichtlijn

Indien een gemeente op basis van de Wet toeristische verhuur besluit om een registratieplicht, een nachtencriterium eventueel in combinatie met een meldplicht per verhuring en/of een vergunningplicht in te voeren, zal het deze maatregelen onder de Dienstenrichtlijn moeten notificeren bij de Europese Commissie. Dit kan via de online applicatie ‘Melding- en Notificatiesysteem (MND)’, die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Meer informatie over dit systeem is hier te vinden op de website van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Artikelen die op 1 juli 2021 in werking treden

De Wet bevat twee artikelen die op 1 juli 2021 inwerkingtreden. Het betreft hier ten eerste artikel 23a, derde lid, waarin diensten van de informatiemaatschappij het verbod wordt opgelegd om advertenties zonder registratienummer te publiceren indien in de gemeente waar de woonruimte wordt aangeboden een registratieplicht geldt. Ten tweede betreft het artikel 23d, waarin diensten van de informatiemaatschappij de verplichting krijgen om aanbieders van woonruimte voor toeristische verhuur te informeren over de (lokaal) van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De reden voor deze latere inwerkingtreding is dat deze artikelen eerst bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten moesten worden genotificeerd, omdat zij directe verplichtingen voor diensten van de informatiemaatschappij bevatten. Nu deze notificatieprocedure succesvol is doorlopen, kunnen de artikelen op 1 juli 2021 in werking treden.