Veertien grootschalige woningbouwgebieden

Tot 2030 moeten er circa 900.000 woningen gebouwd worden. Om de woningbouw een impuls te geven, zijn in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gebieden benoemd waar overheden samenwerken aan goed bereikbare grootschalige woningbouw. Er wordt zoveel mogelijk gebouwd binnen bestaand stedelijk gebied, zodat open ruimtes en groen tussen steden behouden blijft. De gebieden zijn onderdeel van de regionale verstedelijkingsstrategieën uit de NOVI.

De grootschalige woningbouwgebieden per regio

Metropoolregio Amsterdam

Zuidelijke Randstad

Regio Utrecht

Stedelijk Gebied Eindhoven

Brabantse Stedenrij

Gemeente Groningen

Regio Arnhem/Nijmegen

Regio Zwolle

Kaart grootschalige woningbouwgebieden

De grootschalige woningbouwgebieden bieden ruimte voor ongeveer 440.000 nieuwe woningen, verdeeld over het hele land. Alle gebieden en aantallen uit de NOVI zijn overzichtelijk in kaart gebracht.

Download hier de kaart als PDF-bestand

Impact op ruimtelijke ordening

De nieuwe woningen worden betaalbaar en goed bereikbaar. Ook is het belangrijk dat bewoners prettig kunnen leven in een gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vergt grote investeringen in openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, meer groen en ontmoetingsruimtes. Ook moet gekeken worden naar zaken als wateropvang in de stad en goede verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de ruimtelijke ordening. Hierbij wordt gewerkt vanuit het Stedelijk Netwerk Nederland dat staat voor een goed bereikbaar netwerk van steden en regio’s waarbij het potentieel van heel Nederland benut wordt.

Ontwikkeling van deze gebieden zorgt voor een transformatie tot toekomstbestendige hoogwaardige stedelijke woon-, leef- en werkmilieus, met veel ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. De gebieden geven een impuls aan de economische kracht van steden en hebben aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en een gezond binnenstedelijk leefklimaat. Zo snijdt het mes aan twee kanten: door te investeren in bereikbaarheid en openbare ruimte kunnen op grote schaal woningen worden toegevoegd én profiteren andere bewoners van steden mee van verbeterde voorzieningen en bereikbaarheid.