Verduurzaming eigen woning

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijke opgave. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 zeven miljoen woningen en een miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten zijn.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Er zijn verschillende manieren om energiebesparende maatregelen in de eigen woning te treffen. Zo is het mogelijk om deze maatregelen te financieren door middel van spaargeld. Ook zijn er verschillende gunstige (subsidie)regelingen. Ten slotte is het mogelijk om deze maatregelen mee te financieren in de hypotheek of hier een aparte lening voor af te sluiten.

Gunstige (subsidie)regelingen

Verschillende subsidieregelingen stimuleren de verduurzaming van de eigen woning:

  • De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bedoeld voor particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Voorwaarde is dat de consument minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Hieronder vallen spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor aanvullende maatregelen. De subsidie voor eigenaar-bewoners is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
  • Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt onder gunstige voorwaarden energiebespaarleningen tot maximaal € 25.000 aan particuliere woning- en appartementseigenaren. De rente over de energiebespaarlening is doorgaans fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over deze leningen is te vinden op de site van het Nationaal Energiebespaarfonds
  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verschaft subsidies om tegemoet te komen in de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het merk en type apparaat dat aangeschaft wordt. De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Extra leenruimte in maximale hypotheek

Het is ook mogelijk onder gunstige voorwaarden een lening af te sluiten voor energiebesparende voorzieningen. Er is extra leenruimte mogelijk voor consumenten die een energiezuinige woning kopen en energiebesparende voorzieningen nemen. Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij de vaststelling van de maximale financieringslast rekening houden met de energiezuinigheid van de aan te kopen of te verbouwen woning. Dit geldt voor consumenten met een toetsinkomen van minimaal € 33.000.

Energiezuinige woning

Bij het vaststellen van de maximale financieringslast kan een bedrag van maximaal € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten (voor de zogenoemde Loan-to-Income), als de te kopen woning een geldig energielabel heeft van ten minste A++ afgegeven voor 1 januari 2015 of een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6.


Bij het nemen van energiebesparende voorzieningen kan de aanbieder van hypothecair krediet ook afwijken van de maximale hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning (de Loan-to-Value). De kosten voor deze financiering mogen worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de waarde van de woning.

Nul-op-de-meterwoning

Bij het vaststellen van de maximale financieringslast kan een bedrag van maximaal € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten als het gaat om een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning) met een energieprestatiegarantie voor minstens tien jaar. Indien een hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van een woning met een energie-index, een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul of met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de maximale financieringslast.