Verduurzaming eigen woning

Het verduurzamen van de woningvoorraad is een belangrijke opgave. Er zijn verschillende regelingen die energiebesparende maatregelen stimuleren. Zo is het mogelijk om deze maatregelen mee te financieren door uitzonderingen op de leenregels. Er zijn ook verschillende gunstige (subsidie)regelingen.

Extra leenruimte in maximale hypotheek

Er is extra leenruimte mogelijk voor consumenten die een energiezuinige woning kopen en energiebesparende voorzieningen nemen. Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij de vaststelling van de maximale financieringslast rekening houden met de energiezuinigheid van de aan te kopen of te verbouwen woning. Dit geldt voor consumenten met een toetsinkomen van minimaal € 33.000. 

Energiezuinige woning

Bij het vaststellen van de maximale financieringslast kan een bedrag van maximaal € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten (voor de zogenoemde Loan-to-Income), als de te kopen woning een geldig energielabel heeft van ten minste label A.  

Bij het nemen van energiebesparende voorzieningen kan de aanbieder van hypothecair krediet ook afwijken van de maximale hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning (de Loan-to-Value). De kosten voor deze financiering mogen worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de waarde van de woning.

Nul-op-de-meter woning

Bij het vaststellen van de maximale financieringslast kan een bedrag van maximaal € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten als het gaat om een nul-op-de-meter-woning (NOM-woning) met een energieprestatiegarantie voor minstens tien jaar.

Andere regelgevingen

Verschillende subsidieregelingen stimuleren de verduurzaming van de eigen woning. Het is ook mogelijk een lening onder gunstige voorwaarden af te sluiten voor energiebesparende voorzieningen. 

  • De subsidie Energiebesparing eigen huis is bedoeld voor particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Voorwaarde is dat de consument minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Hieronder vallen spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor aanvullende maatregelen. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2018. Meer informatie is ook te vinden in de Staatscourant. 
  • Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt onder gunstige voorwaarden ‘energiebespaarleningen’ tot maximaal € 25.000 aan particuliere woning- en appartementseigenaren. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, ASN Bank en de Rabobank. De rente over de energiebespaarlening is doorgaans fiscaal aftrekbaar.  
  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verschaft subsidies om tegemoet te komen in de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het merk en type apparaat dat aangeschaft wordt.