Versnellen woningbouw

De versnelde bouw van voldoende woningen is topprioriteit om het woningtekort aan te pakken. Het kabinet spreekt de ambitie uit om te groeien naar een bouwproductie van 85.000 woningen per jaar.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet zich op verschillende manieren in om de woningbouw in Nederland te versnellen. Lees hier meer over de huidige maatregelen en de huidige voortgang van dit proces.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Afspraken bouwopgave per provincie tot 2030

In 2020 heeft BZK intensief overlegd met alle provincies om de landelijke bouwopgave te vertalen naar provinciale en regionale opgaven in de hieropvolgende tien jaar. De regionale verschillen in de bouwopgave zijn groot en het is belangrijk dat elke regio weet welk deel van de opgave in hun provincie gerealiseerd moet worden. Het overleg heeft tot overeenstemming geleid over de woningbouwopgave in de provincies. Hierbij zijn afspraken gemaakt die leiden tot de bouw van ruim 150.000 extra woningen tot 2030. 

Plancapaciteit vergroten

Het ministerie heeft verder afgesproken met provincies om de plancapaciteit tot 2030 van het aantal te bouwen woningen waar nodig te verhogen naar 130%. Dit percentage is nodig omdat gemaakte plannen soms vertragen of zelfs helemaal niet doorgaan. Een plancapaciteit van 100% is dan niet genoeg om de gestelde doelen te halen. Het percentage is geen doel op zich, maar een middel om een vorm van zekerheid in te bouwen bij de algehele woningbouwproductie.

Omdat er in Nederland niet overal een grote bouwopgave is, is ook een plancapaciteit van 130% niet altijd nodig. Voorbeelden van gebieden waar de uitzondering zou kunnen gelden zijn grensregiogebieden en landelijke gebieden zoals delen van het Groene Hart of landelijke gebieden in Noord-Brabant.

Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen daarnaast terecht bij het ministerie van BZK voor een financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls om projecten te versnellen.De eerste twee rondes van de woningbouwimpuls leveren in totaal 95.687 nieuwe woningen, waarvan het merendeel betaalbaar (66%). Uiteindelijk investeert het ministerie in vier tranches 1 miljard euro in de gekozen bouwprojecten. 

Korting op verhuurderheffing

Woningcorporaties maken al ruimschoots gebruik van de korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen: bij het sluiten van de regeling dit jaar overtrof het aantal aanvragen de verwachtingen en sloot de teller op 115.000 corporatiewoningen. Uit een vorige regeling voor vermindering van de verhuurderheffing liggen nog aanvragen voor de bouw van nog eens 35.000 woningen. Het totaal aan nieuwe corporatiewoningen komt daarmee uit op 150.000. Verder is afgesproken met woningcorporaties om de bouw van middenhuur en goedkope koopwoningen te stimuleren.  

Flexpools

Provincies worden verder ondersteund door het beschikbaar stellen van kennis en expertise op het gebied van planvorming en realisatie door middel van flexpools.  Met de inzet van zogenoemde flexpools kunnen gemeenten, waterschappen en provincies (tijdelijk) extra steun krijgen voor de voorfase van woningbouw. Hiermee kunnen zij knelpunten rondom planvorming, bestemmingsplannen en vergunningverlening oplossen. 
Op deze manier komt er in de regio extra deskundigheid om waar nodig te helpen in de voorfase van woningbouw. Eerder maakte de minister al bekend 30 miljoen euro vrij te maken voor extra inzet van deze flexpools.

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen provincies ook een aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een flexpool voor de gezamenlijke overheden op te zetten. 
 

Praktijkverhalen

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws