Volkshuisvestingsfonds

In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro (inclusief btw) beschikbaar te stellen om te investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

Met deze bijdrage komt het ministerie tegemoet aan de brede wens voor meer aandacht voor kwetsbare gebieden. Alle gemeenten kunnen hierop inschrijven, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s waar leefbaarheid onder druk komt te staan. 

Aanmeldloket gesloten

Tussen 3 mei 2021 tot 19 mei konden gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Rond de zomer van 2021 wordt bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen. Aanvragen moeten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Lees meer over deze criteria in het nieuwsbericht over het aanmeldloket.

Inzet

Met de inzet van het fonds verbetert de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in deze gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en het opknappen van de openbare ruimte. Verduurzaming maakt een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik.

Webinar

Op woensdag 10 februari organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Bekijk het webinar hieronder.

Het webinar was bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

Webinar Volkshuisvestingsfonds | 10 februari 2021

Kamerbrief

Minister Ollongren stuurde in november 2020 de Tweede Kamer een brief over de maatregelen die zijn genomen om de betaalbaarheid voor starters en mensen met een middeninkomen te vergroten. Het volkshuisvestingsfonds is in deze brief ook aangekondigd.