Voorbereidende bijeenkomsten Volkshuisvestingsfonds

Om gemeenten op weg te helpen bij hun aanvraag voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds, worden eind maart vijf bijeenkomsten georganiseerd. Enkele weken later opent het loket en kunnen gemeenten hun voorstellen indienen. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen; de prioriteit ligt wel bij de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en de dertien grens- en krimpregio’s.

In verschillende woongebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen via het Volkshuisvestingsfonds. Het fonds heeft tot doel om de leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden te verbeteren. Daarvoor kunnen de beschikbare gelden ingezet worden om te investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad en de openbare ruimte. Op deze manier wordt de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in kwetsbare gebieden verbeterd.

De Regeling Volkshuisvestingsfonds wordt in de week van op 8 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Het specifieke moment van openstelling voor aanvragen wordt in de Regeling opgenomen en zal naar verwachting eind april/ begin mei zijn.

Technische briefings en spreekuren

Om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en kaders van dit fonds, organiseert RVO in opdracht van het Ministerie van BZK in de laatste twee weken van maart twee technische briefings en drie inhoudelijke spreekuren.

Deze informatieve bijeenkomsten zijn zowel bedoeld voor gemeenten (en regio’s) die een aanvraag voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds overwegen, alsmede voor adviesbureaus die voorgenoemden hierbij ondersteunen.

Data

  • Maandag 22 maart 

11.00 – 12.00 uur Technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds

14.00 – 15.00 uur Technische briefing aanvraagdocumenten Volkshuisvestingsfonds

  • Donderdag 25 maart

14.00 – 15.30 uur Spreekuur Volkshuisvestingsfonds maatregel Renovatie 

  • Maandag 29 maart

14.00 – 15.30 uur Spreekuur Volkshuisvestingsfonds maatregel Transformatie 

  • Woensdag 31 maart

14.00 – 15.30 uur Spreekuur Volkshuisvestingsfonds maatregel Sloop- Nieuwbouw 

Meer informatie

Vragen over de maatregelen “Inponden van particuliere woningen”  en “Noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte” kunt u in elk van de spreekuren stellen, deze zijn  namelijk gerelateerd aan één of meerdere van voorgenoemde maatregelen waarvoor een bijdrage aangevraagd kan worden.

Inschrijving voor de digitale bijeenkomsten opent op 10 maart, nadere berichtgeving hierover volgt op deze datum. Interesse kan alvast kenbaar gemaakt worden via volkshuisvestingsfonds@rvo.nl. U ontvangt vervolgens op 10 maart een uitnodiging tot inschrijving.

Mocht u op deze momenten niet kunnen? Wij zullen de technische briefings en spreekuren ook online beschikbaar maken zodat u dit op een later moment terug kunt kijken.