Met de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015, die op 1 juli 2016 in werking is getreden, zijn nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten ingevoerd. En is per 1 januari 2017 de wijziging van de maximale huursomstijging bij woningcorporaties en wijziging van de inkomensafhankelijke huurverhoging geregeld. 

Hoort bij