Expertteam Woningbouw helpt bij versnellen woningbouw

Minister Ollongren heeft bij haar aantreden in 2018 het landelijke Expertteam Woningbouw ingesteld. Het Expertteam Woningbouw van RVO ondersteunt gemeenten, provincies en andere partijen bij het versnellen en passend maken van de woningproductie. Dit doen zij onder andere door het vlottrekken van vastgelopen woningbouwprojecten of het opbouwen en delen van kennis rondom woningbouwvraagstukken.

Experts die binnen een gemeente aan de slag gaan nemen het werk niet over maar fungeren als een sparringpartner, zodat de aanvrager zelf ervaring opdoet en inzichten krijgt. Het expertteam kan worden ingezet op verschillende vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling.

Jaarrapportage

In 2018 is het Expertteam Woningbouw 57 keer benaderd door gemeenten over vastgelopen of vertraagde woningbouwontwikkelingen. In haar jaarrapportage geeft het Expertteam Woningbouw aan waar de grootste knelpunten zitten voor het vlottrekken van woningbouwprojecten. Daarnaast is de jaarrapportage een weergave van de opgedane kennis en ervaring, inclusief praktijkvoorbeelden.

Zandzoom

Een praktijkvoorbeeld daarvan is Zandzoom in Heiloo. Gemeente Heiloo heeft het Expertteam Woningbouw ingeschakeld voor de gebiedsontwikkeling van Zandzoom Heiloo, een woningbouwlocatie voor circa 1265 woningen. Het Expertteam Woningbouw heeft advies gegeven en het proces begeleid tussen de gemeente en de ruim 100 grondeigenaren. Gedurende het traject heeft een aantal grondeigenaren zijn positie verkocht aan andere particuliere partijen. De gesprekken met de gezamenlijke initiatiefnemers hebben ertoe geleid dat er een integraal plan is ontwikkeld waarvoor grote draagvlak is en waarbij 47 grondeigenaren in Zandzoom begin juli op hetzelfde moment een identieke anterieure overeenkomst tekenden met de gemeente Heiloo. De ondertekenaars vertegenwoordigen bijna 95% van het aantal te realiseren woningen in Zandzoom Heiloo, die in de periode 2020 - 2025 worden gebouwd.

Kennisdeling

Het Expertteam Woningbouw gebruikt het praktijkvoorbeeld Heiloo vaak bij oriëntatiegesprekken met andere gemeenten en de gemeente Heiloo heeft meerdere keren meegewerkt aan kennisdeling. Wat met zoveel verschillende eigenaren tot stand is gekomen in Heiloo is uniek. Het Expertteam Woningbouw heeft hierin een belangrijke rol gespeeld als onafhankelijke verbinder.