Woningmarktregio’s

Sinds 30 augustus 2016 is Nederland ingedeeld in woningmarktregio’s. Deze regio's vormen de werkgebieden van corporaties. Deze indeling is tot stand gekomen op basis van voorstellen van gemeenten. 

Woningcorporaties

Elke corporatie heeft één kernwerkgebied waar zij actief mag zijn. Daarbuiten mogen corporaties geen nieuwbouw realiseren of vastgoed aankopen. Dit versterkt de regionale binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied.