Wooncoöperatie

Bewoners die hun huurwoningen samen willen beheren of kopen van de woningcorporatie, kunnen een wooncoöperatie oprichten.

De Woningwet 2015 introduceert de wooncoöperatie als alternatief voor het traditionele huren of kopen. Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om hun woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden. Er moeten wel minstens vijf dicht bij elkaar wonende huurders zijn die dit voor hun corporatiewoiningen willen.

Daarnaast bestaat een wooncoöperatie bij oprichting in meerderheid uit huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan de inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

De wooncoöperatie wordt opgericht via de notaris.

In de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen staan verschillende maatregelen voor de wooncoöperatie. Initiatiefnemers hebben bijvoorbeeld recht op een financiële bijdrage voor externe ondersteuning bij het ontwikkelen van hun plannen. Gedurende een halfjaar geldt een verbod op de sloop of verkoop van de woningen. De corporatie moet bij verkoop ook een reservering voor onderhoud ter beschikking stellen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van wooncoöperaties gefaciliteerd met een actieprogramma. Dit programma wordt uitgevoerd door Platform31 en loopt tot eind 2018.