Piekbelasting studentenhuisvesting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet van verschillende gemeenten en onderwijsinstellingen om de piek in vraag naar studentenhuisvesting op te vangen.