Woondeal regio Utrecht werkt

In de regio Utrecht kunnen 84.000 extra woningen gerealiseerd worden tot 2030. Dit zijn er 17.000 meer dan in beeld waren tijdens het afsluiten van de Woondeal vorig jaar.  Dat zijn resultaten die de Woondeal Utrecht heeft opgeleverd: een completer beeld, meer zicht op extra woningen en plekken waar we plannen kunnen realiseren. Hier zijn alle partijen voor nodig. Deze cijfers geven vertrouwen, maar het blijft tegelijkertijd een grote opgave om deze plannen de komende jaren te realiseren.

Gisteren kwamen de bestuurders uit de regio Utrecht, de provincie Utrecht en minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen online bij elkaar om de woningmarkt in de regio Utrecht te bespreken. Zij ondertekenden op 24 juni 2019 de Woondeal Utrecht om de woningbouwproductie te versnellen, de woningmarkt beter te laten functioneren en vitale wijken te realiseren. Nu zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Versnellingslocaties

In 2019 zijn er 5.100 woningen bijgekomen. En, hoewel door de stikstofcrisis minder nieuwbouwvergunningen zijn verleend in Nederland in 2019, verleende Utrecht de meeste vergunningen: ruim 3.300. De intensieve aanpak van de partijen en prioriteit bij de bestuurders heeft met name geleid tot meer woningenplannen in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gebieden Merwedekanaalzone (10.000 woningen), Nieuwegein Rijnhuizen en City (4.500) en Woerden Middelland en Snellerpoort (2.900). De zogenaamde versnellingslocaties, waar de gezamenlijke overheden samenwerken aan snel meer betaalbare woningen, om de regio toegankelijk te houden voor alle bewoners.

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen): “Het is een grote prestatie dat het de regio Utrecht gelukt is om zo snel meer plannen te ontwikkelen. Deze aanpak is een mooi voorbeeld. Als overheden, in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen, moeten we ervoor zorgen dat het woningtekort in Nederland aangepakt wordt. Dat begint bij het maken van voldoende plannen.”

Inhaalslag

Het is positief dat er een inhaalslag is gemaakt en voldoende potentie in beeld is om te voorzien in de woningbouwopgave voor de komende 10 jaar. Gedeputeerden Rob van Muilekom en Huib van Essen van de provincie Utrecht vinden dat er door alle partijen hard gewerkt is en dat de cijfers van de plancapaciteit in de provincie Utrecht dit bevestigen. En dat dit vertrouwen geeft in de mogelijkheden om in de provincie voldoende woningen te bouwen. Maar om deze aantallen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moeten condities zoals infra en financiën op orde zijn en moeten nog forse stappen worden gezet om plannen ook werkelijk te realiseren. “De huidige aanpak levert resultaten op, maar we zijn er nog lang niet”, zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “De druk op de wegen en het OV blijven bestaan als daarin niet fors wordt geïnvesteerd.” Daarnaast constateren de gezamenlijke overheden dat de opgaven op dit moment eerder groter dan kleiner worden. De coronacrisis zal ongetwijfeld effect hebben op de woningbouwproductie, maar we weten nog niet hoe lang en op welke wijze. Deze crisis komt bovenop de stikstofcrisis, die al sterk inhakte op het aantal verleende bouwvergunningen. En tegelijkertijd neemt het woningtekort toe, volgens de cijfers van het CBS.

'Grote opgave'

Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein: “Het blijft daarom de komende jaren een grote opgave om voldoende en betaalbare woningen in de regio te realiseren.” De Utrechtse wethouder  Kees Diepeveen (Wonen): “Ik ben blij met de aandacht voor het middensegment voor zowel huur als koop in de Woondeal, waaraan een groot tekort is in de regio.” De woondealpartijen zetten de komende periode extra in om de bouwproductie op gang te blijven houden. Door de woningbouwproductie van betaalbare koop- en huurwoningen te stimuleren, corporaties meer te laten bouwen en te bekijken op welke locaties zogenaamde flexwoningen de huidige druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Partijen staan in nauw contact met betrokken (markt)partijen om de bouw en planvorming in de huidige omstandigheden te kunnen voortzetten. En ook samenwerking met het Rijk is essentieel om aan de noodzakelijke voorwaarden te voldoen voor daadwerkelijke productie. Deze grote opgaven kunnen alleen gezamenlijk en in samenhang aangepakt worden.