Woondeals maken balans op in nieuw magazine

Sinds begin 2019 tackelen diverse stedelijke regio's woningtekorten met Woondeals. Hierin staan regionale afspraken over de aanpak van knelpunten bij de versnelling van woningbouw. In het online magazine 'Bevlogen bouwen - de Woondeals in 2020' maken de Woondeals zelf de balans op.

In het magazine aandacht voor onder meer:

Over de Woondeals

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft eind 2018 meerdere gesprekken gevoerd met een aantal (stedelijke) regio’s die te maken hebben met grote woningtekorten. Hierbij kwam naar voren dat er een versnelling nodig is op het gebied van woningbouw. De Woondeals moeten deze versnellingen mogelijk maken.

De Woondeals bestaan uit meerdere onderdelen met eigen afspraken. Een hiervan is de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw. Hieronder vallen een aantal concrete versnellingslocaties die bijdragen aan de bouwopgave in de regio. De woondeals bevatten verder afspraken over de (regionale) behoefte aan plancapaciteit en over gerichte acties op de aanpak van de gevolgen van de krapte.

Lees hier meer over de Woondeals.