Oppervlaktebepaling voor de marktwaardering: samenwerking met gemeenten

Gemeenten zijn net als corporaties bezig grootschalig de gebruiksoppervlakten van woningen te meten, te controleren of daarvoor plannen op te stellen. Wanneer gemeenten en corporaties hierbij samenwerking zoeken, kan dat voor beide partijen flink voordeel opleveren. BZK heeft daarom het besluit genomen ook te kiezen voor een groeipad dat zich richt op 2021. Dit groeipad zal worden opgenomen in het Handboek marktwaardering 2018.

Het Handboek marktwaardering 2017 gaat uitgebreid in op het gebruik van de juiste oppervlakte voor de marktwaardering. Hiervoor is een groeipad aangegeven dat zich richt op 2019. Na overleg tussen BZK, Aedes de VNG en Waarderingskamer is nu een gemeenschappelijk groeipad afgesproken gericht op 2021.
Hierdoor kunnen corporaties en gemeenten samenwerken om tot een efficiënte bepaling te komen van de gebruiksoppervlakte.

Achtergrond

Voor corporaties leidt het handboek marktwaardering tot de verplichting om de gebruiksoppervlakte goed vast te leggen. 
Voor gemeenten geldt dezelfde verplichting in verband met een correcte en uniforme bepaling van de WOZ-waarde. De Waarderingskamer, die toezicht houdt op een goede uitvoering van de wet WOZ, heeft daarvoor wel een groeipad aangegeven dat zich richt op 2021. 
Op dit moment hebben gemeenten nog de vrijheid om waarderingsmodel te kiezen voor de WOZ-waardering dat gebaseerd is op de inhoud van een woning. De Waarderingskamer heeft echter aangegeven dat gemeenten uiterlijk in 2021, vóór 2022, moeten zorgen dat zij voor alle woningen de gebruiksoppervlakte geregistreerd en gecontroleerd hebben om de woningen op basis van de gebruiksoppervlakte te kunnen taxeren. 

Gemeenschappelijk groeipad

Gemeenten zijn dus momenteel net als corporaties bezig grootschalig de gebruiksoppervlakten van woningen te meten, te controleren of daarvoor plannen op te stellen. Wanneer gemeenten en corporaties hierbij samenwerking zoeken, kan dat voor beide partijen flink voordeel opleveren. BZK heeft daarom het besluit genomen ook te kiezen voor een groeipad dat zich richt op 2021. Dit groeipad zal worden opgenomen in het Handboek marktwaardering 2018.

Hoe samenwerken

De samenwerking tussen corporaties en gemeenten kan natuurlijk op vele verschillende manieren vorm gegeven worden. Wanneer op dit moment één van beide partijen duidelijk verder is in de voorbereiding of uitvoering, zou deze partij zich kunnen richten op het meten van alle gebruiksoppervlakten en de andere partij vooral de controle voor zijn rekening kunnen nemen. Zeer belangrijk is dat beide partijen dezelfde uitgangspunten moeten gebruiken. In eerste instantie is dat eenvoudig. Immers zowel gemeente als corporatie zullen de meetinstructie op basis van NEN2580 als uitgangspunt nemen. Voor de taxatie zullen gemeenten echter in sommige gevallen de woning splitsen in enkele onderdelen, zoals een aangebouwde serre of aanbouw. De wet WOZ geeft de gemeente namelijk specifieke aanwijzingen wat zij als WOZ-object moeten aanduiden, of als WOZ-deelobject. Bij samenwerking is het dus goed om de uitgangspunten bij het onderscheiden van WOZ-deelobjecten met elkaar af te stemmen. 

Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld de corporatie het onderscheid wil maken tussen "gebruiksoppervlakte wonen" en "gebruiksoppervlakte overige ruimte". Dit onderscheid wordt bij advertenties bij verkoop van woningen veel gebruikt en staat toegelicht in de meetinstructie. Het onderscheiden van delen van de woning met een aparte oppervlakte kan immers ook van belang zijn voor de corporatie bij de marktwaardering.

Wij roepen corporaties en gemeenten dan ook nadrukkelijk op om zo snel mogelijk proberen een afspraak te maken over samenwerking en over de afstemming van de resultaten met elkaar, voordat deze worden gebruikt voor een taxatie.  

Hoort bij